Kaluriga merele

Kaluriga merele ehk võrguga kalapüük kestab kaks päeva – esimesel päeval lastakse võrgud sisse, teisel päeval vaadatakse, mis võrkudesse on jäänud. Võrgud, püügiload ja õpetused tõeliselt rannakalurilt Reinult.