Teenused ja hinnad

Leppneeme sadama sadamateenuste hinnakiri

1. Sadamatasu lepingulistele klientidele üheks kuuks ajavahemikul märtsist oktoobrini:
1.1. veesõidukid pikkusega kuni 5 m 100 eurot;
1.2. veesõidukid pikkusega 5,01 kuni 6 m 125 eurot;
1.3. veesõidukid pikkusega 6,01 kuni 7 m 150 eurot;
1.4. veesõidukid pikkusega 7,01 kuni 8 m 175 eurot;
1.5. veesõidukid pikkusega 8,01 kuni 10 m 250 eurot;
1.6. veesõidukid pikkusega 10,01 kuni 12 m 325 eurot;
1.7. veesõidukid pikkusega 12,01 kuni 15 m 425 eurot;
1.8. veesõidukid pikkusega 15,01 kuni 20 m 550 eurot;
1.9. veesõidukid pikkusega 20,01 kuni 25 m 725 eurot;
1.10. veesõidukid pikkusega üle 25 meetri 950 eurot;


2. Sadamatasu lepingulistele klientidele kuueks kuuks ajavahemikul märtsist oktoobrini:
2.1. veesõidukid pikkusega kuni 5 m 450 eurot;
2.2. veesõidukid pikkusega 5,01 kuni 6 m 575 eurot;
2.3. veesõidukid pikkusega 6,01 kuni 7 m 690 eurot;
2.4. veesõidukid pikkusega 7,01 kuni 8 m 800 eurot;
2.5. veesõidukid pikkusega 8,01 kuni 10 m 1150 eurot;
2.6. veesõidukid pikkusega 10,01 kuni 12 m 1495 eurot;
2.7. veesõidukid pikkusega 12,01 kuni 15 m 1955 eurot;
2.8. veesõidukid pikkusega 15,01 kuni 20 m 2530 eurot;
2.9. veesõidukid pikkusega 20,01 kuni 25 m 3335 eurot;
2.10. veesõidukid pikkusega üle 25 meetri 4500 eurot.


3. Sadamatasu lepingulistele klientidele ajavahemikul novembrist veebruarini:
3.1. veesõidukid pikkusega kuni 5 m 400 eurot;
3.2. veesõidukid pikkusega 5,01 kuni 10 m 800 eurot;
3.3. veesõidukid pikkusega 10,01 kuni 15 m 1500 eurot;
3.4. veesõidukid pikkusega 15,01 kuni 25 m 2500 eurot;
3.5. veesõidukid pikkusega üle 25 m 3500 eurot.


4. Sadamatasu külalisalustele kuni 3 tunniks: 5 eurot.

5. Sadamatasu külalisalustele 3 kuni 24 tunniks:
5.1. skuuter 5 eurot;
5.2. veesõidukid pikkusega kuni 15 m 20 eurot;
5.3. veesõidukid pikkusega üle 15,01 meetri 30 eurot.


6. Parvlaeva, reisilaevade (alates 13 inimest), kaubalaevade ja muude laevade tasud:
6.1. Leppneeme-Kelnase liini parvlaev 6875 eurot kuus;
6.2. Reisilaeva ühekordne külastustasu reisija kohta on 2,75 eurot. Tasu arvestamiseks peab vedaja esitama sadama pidajale reisijate nimekirja või reisijateveo aruande;
6.3. kaubalaevade ja muude laevade kaitasu on 7 eurot tunnis;
6.4. elektrienergia edasimüügi hinna aluseks on ostuhind;
6.5. katamaraantüüpi alusele lisandub hinnale 30%.


7. Sadama slipi kasutus:
7.1. üks kord 7 eurot;
7.2. 10 korraks 50 eurot;
7.3. üheks kuuks 70 eurot;
7.4. kuueks kuuks 250 eurot.


8. Viimsi valla saarte alalistele elanikele, kelle ujuvvahendeid ei kasutata kommertseesmärkidel, on veesõiduki Leppneeme sadamas hoidmise tasu suuruseks 50 eurot kalendriaastas. Sadamatasu ei sisalda kindlat kaikohta.


9. Sadamatasust on vabastatud:
9.1. OÜ Rein Ottosoni Purjespordikooli õppetöö alus;
9.2. MTÜ Keri Selts alus kai nr 5 ääres hoidmisel;
9.3. Viimsi valla, riigiasutuste ja vabatahtlike (mere)päästjate veesõidukid;
9.4. veesõidukid, mis täidavad Viimsi valla erakorralisi tellimussõite.


10. Viimsi valla püsiasustusega väikesaarte transpordi korraldamisel, avalike ürituste ja teenuste korraldamisel on vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonna kommunaalteenistuse merenduse vanemspetsialistil õigus teha hinnakirjas erisusi, mis kooskõlastatakse eelnevalt ehitus- ja kommunaalosakonna juhatajaga.


11. Sadamateenused sisaldavad kaikohta, magevett, elektrienergiat ja olmeprügi vastuvõttu.


Hindadele lisandub käibemaks.

Sadamaoperaator on Viimsi Haldus OÜ, tel: 5907 8501

lehekülg viimati uuendatud 23.02.2024

Scroll top top